Splošni pogoji

Vsebine, objavljene na spletnem mestu, so last GAS AVTO, TRGOVINA IN POSREDNIŠTVO, D.O.O., Štihova ulica 11, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju lastnik spletnega mesta) in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene in za osebno uporabo, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen kadar je to izrecno navedeno. Pridržujemo si pravico, da vsebino teh spletnih strani kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremenimo brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb ne prevzemamo odgovornosti.

Informacije

Lastnik spletnega mesta bo s potrebno skrbnostjo poskušal zagotavljati natančnost in ažurnost podatkov, hkrati pa si pridržuje pravice, da spreminja vsebino spletnega mesta in/ali ga kadar koli preneha dopolnjevati brez vsakršnega predhodnega obvestila, in ne prevzema nobenih odgovornosti za obnovo spletnega mesta.

Politika zasebnosti

Z ogledom tega spletnega mesta potrjujete, da se strinjate s pogoji in jih v celoti sprejemate.

Varovanje zasebnosti

Lastnik spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene preko spletnega informacijskega sistema, skrbno varovala in jih brez vaše privolitve ne bo posredovala tretji osebi oziroma jih uporabila v druge namene. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso vezane na spletne strani izracun-dmv.si, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Omejitev odgovornosti

Vsa besedila, slike ter druge vsebine, ki so prikazane na spletnem mestu, je izbral in uredil lastnik spletnega mesta in so zgolj informativni podatki. Kljub njihovi informativni naravi lastnik, če bi z njim radi poslovno sodelovali, ne odgovarja za natančnost in točnost navedenih podatkov. Lastnik ali katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastajanju tega spletnega mesta, ne odgovarja za nikakršno posredno, neposredno, posebno ali naključno škodo, ki bi nastala zaradi napačnega obiskovalčevega razumevanja vsebin spletnega mesta. Intelektualna lastnina na spletnem mestu, z znamkami in avtorskimi deli vred, je zaščitena. Nič na tej strani ne sme biti uporabljeno ali prikazano brez uradnega dovoljenja lastnika spletnega mesta.

Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki

Izjava o varstvu podatkov določa način oz. postopek zbiranja in uporabe osebnih podatkov, pridobljenimi prek spletnega mesta, ki ga upravlja lastnik. Osebne podatke obdeluje podjetje GAS AVTO, TRGOVINA IN POSREDNIŠTVO, D.O.O., Štihova ulica 11, 1000 Ljubljana. Podjetje izjavlja, da varuje zasebnost vsakega obiskovalca spletnega mesta. Brez privolitve obiskovalcev ne bomo razkrili nobenih osebnih podatkov, razen v primerih, ki jih določa zakon za potrebe nacionalne varnosti, obrambe, javne varnosti, preprečevanja, razkrivanja, odkrivanja in preganjanja kaznivih dejanj ali kršitve etičnih norm za določene poklice, monetarne, proračunske in davčne zadeve, nadzora javne varnosti in varstva subjekta podatkov ali pravic in svoboščin drugih v obsegu, ki je nujen za dosego namena, zaradi katerega se določa omejitev, razen v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ki so povezani z narodnim, rasnim in drugim poreklom, s političnimi, verskimi in drugimi prepričanji, z izobrazbo, zdravstvenim stanjem, razen nalezljivih bolezni ali spolnega vedenja.

Neosebni podatki

Po zakonodaji smemo zbirati vaše neosebne podatke, kot so: kateri brskalnik uporabljate, podatek o tem, s katere spletne strani ste bili povezani na naše spletno mesto. Na podlagi teh podatkov ne morete biti identificirani, nam pa koristijo le za pripravo učinkovitih storitev na spletnem mestu. Podatke o številu povezav s tretje spletne strani na našo spletno mesto lahko posredujemo lastniku ali upravljavcu tretje spletne strani, saj vas na podlagi teh podatkov ni mogoče identificirati. Kadar obiščete našo stran, lahko na vaš računalnik shranimo nekatere podatke (poznano kot ‘cookie’). Ti podatki pospešijo uporabo našega spletnega mesta, vendar pa jih lahko kadar koli izbrišete ali preprečite z ustrezno nastavitvijo v programski opremi. Preverite nastavitve piškotkov.

Lastnik spletnega mesta mora kot upravljavec zbirke osebnih podatkov na zahtevo posameznika:

  • dopolniti ali popraviti osebne podatke, za katere se ugotovi, da so nepopolni, netočni ali neažurni.
  • izbrisati osebne podatke, za katere posameznik tako zahteva in izracun-dmv.si nima posebnega pravnega interesa, da podatke hrani;
  • omogočiti vpogled v katalog podatkov, vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje;
  • posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj;
  • posredovati seznam tistih, katerim so bili v skladu s petim odstavkom 11. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov v določenem obdobju posredovani osebni podatki, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj;
  • omogočiti vpogled v vire, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje zbirka podatkov in metodo obdelave.

Katere podatke zbiramo?

V okviru opravljanja svoje dejavnosti zbiramo in obdelujemo naslednje vrste osebnih podatkov: ime in priimek, email naslov, telefonska številka.

Vaše osebne podatke zbiramo, z njimi upravljamo in jih obdelujemo le za zakonsko določene namene ali na podlagi vašega izrecnega soglasja. Podatki, zbrani s soglasjem, so v prvi vrsti namenjeni komunikaciji z vami in izboljšanju storitev.

Podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam in jih bomo uporabili le za zgoraj omenjene aktivnosti.

Vpogled podatkov

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva vpogled v svoje podatke ali njihov izbris na naslov info@izracun-dmv.si. Zahteva bo obravnavana v roku 30 dni od datuma pošiljanja.