Izračun DMV 2021 – kaj je novega?

S 1. 1. 2021 je v veljavo stopil nov zakon za izračun DMV, Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV-1), ki prinaša kar nekaj novosti in ugodnosti. Spremenile so se lestvice parametrov, poleg tega pa so bile odstranjene določene spremenljivke. Kaj pa to pomeni za posameznike, ki bodo sedajskušali uvoziti svoj sanjski avtomobil? Preverite spodaj.

Kazalo vsebine - hitre povezave

Zakaj nov izračun DMV v letu 2021?

Da se je spremenil izračun DMV, je prvenstveno razlog zaradi ekologije in varstva okolja, ki je danes še kako pomembno. Ta sprememba je bila za leto 2021 tudi pričakovana, saj emisije CO2 iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.

Prav tako je z letom 2021 Evropa popolnoma opustila uporabo starih, t.i. NEDC meritev CO2 izpusta in jih nadomestila z WLTP standardom (angleška kratica za “Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure” oz. slovensko Globalno usklajeni preizkusni postopek za lahka vozila).

Obveznost za izpust CO2 Za bencin Za dizel
Nad 50 do 100 g/km
0 €
0 €
Nad 100 do 140 g/km
20 €
25 €
Nad 140 do 190 g/km
48 €
57 €
Nad 190 do 230 g/km
298 €
357 €
Nad 230 g/km
1.498 €
1.797 €
WLTP vs NEDC standard
WLTP vs NEDC infografika. Vir: www.wltpfacts.eu.

Katere so novosti novega izračuna DMV?

Stari izračun DMV bi bil po novih WLTP standardih precej višji in zaradi tega bi se cene uvoza tudi občutno povečale.  Novi izračun DMV 2021 pa to preprečuje in pa odpravlja napake in pomankljivosti starega zakona. Med drugim je sedaj odpravljen tudi davek na luksuz.

Novost novega zakona je upoštevanje starosti vozila – za starejša vozila bo sedaj davek nižji, kljub temu, da novi davek odpravlja upoštevanje nakupne cene vozila kot davčno osnovo. Ta je bila lahko predmet zlorabe, zato je novi zakon pravičnejši, poleg tega pa bodo na FURS-u lahko sedaj davek odmerili hitreje, kar je bilo glavno ozko grlo celotnega postopka uvoza oziroma pridobitve poprej.

Preverite izračun DMV

Preverite DMV izračun za uvoz všega sanjskega vozila.

Primer novega izračuna DMV 2021

Spodaj smo za vas pripravili PRIMER IZRAČUNA DMV za vozilo z bencinskim motorjem, 236 g/km CO izpusta, EURO 6 normo in starostjo več kot 4 in manj kot 5 let.

  • CO2 izpuste pretvorimo z NEDC na WLTP vrednost:
    236 * 1,22 = 287,92 = 288 g/km
  • Minimalna obveznost = 1.498€
  • Pribitek za izpust CO2 nad spodnjo mejo razreda:
    (288-230) * 50€ = 2.900€
  • Obveznost glede na EURO normo = 75€.

Obveznost DMV: (1.498€ + 2.900€ + 75€) * 0,64 = 2.862,72€